Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2019

nothingthesame
To nie był nawet początek... 
Reposted fromShinaako Shinaako
nothingthesame
Reposted frombluuu bluuu vianyaako nyaako
nothingthesame
6768 8368 500
Reposted fromnyaako nyaako
nothingthesame
6771 ff07 500
Reposted fromnyaako nyaako
nothingthesame
6465 660f 500
Reposted fromyikes yikes viaxsneakyx xsneakyx
nothingthesame
6781 4637
Reposted fromEtnigos Etnigos
nothingthesame
5222 7267 500
Reposted frominverosimil inverosimil viaoxygenium oxygenium
nothingthesame
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
nothingthesame
Boże najsłodszy, oby było warto
— zupa
Reposted fromemblemat emblemat viatouchthesky touchthesky
nothingthesame

Ja też się boję. Boję się dni, które nadejdą. Że nie wytrzymam już tego, bo nie mam tego najważniejszego. Że coś przeminęło z wiatrem.

— Federico Moccia
Reposted fromaleander aleander vianyaako nyaako
nothingthesame
7488 a734 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

August 05 2019

nothingthesame
– Tęsknisz za nim?
– Chwilami.
– Kiedy najbardziej?
– Kiedy jestem radosna i chciałabym się podzielić z nim tym szczęściem. Kiedy jestem smutna i chciałabym się do niego przytulić. Kiedy jestem zła i chciałabym mu opowiedzieć dlaczego. Kiedy zasypiam i łapię w dłonie piękne sny. Kiedy się budzę i patrzę w niebo. Kiedy…
– Czyli tęsknisz za nim wszystkimi chwilami?
– Tak. Tęsknię za nim wszystkimi chwilami.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx
nothingthesame

July 25 2019

nothingthesame
nothingthesame
4461 95d7 500
Reposted fromsoftboi softboi viamyfuckingreality myfuckingreality
nothingthesame
2245 1b9c 500
Reposted fromhare hare vianotyourstrawberry notyourstrawberry
nothingthesame
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viatobecontinued tobecontinued
nothingthesame
Co się dzieje, kiedy tracimy coś kawałek po kawałku?
— Sarah A. Denzil
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nothingthesame
Kiedy będziesz dziś zasypiać pamiętaj, że leżymy pod tymi samymi gwiazdami.
— Shawn Mendes - "Never Be Alone"

July 16 2019

nothingthesame
9472 8540 500
Reposted fromoll oll via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl