Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

nothingthesame
„Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona".
Gentleman Polska
— Gentleman Polska
Reposted frombeatkazz beatkazz via12czerwca 12czerwca

July 12 2019

nothingthesame
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaiammistake iammistake

July 10 2019

nothingthesame
I read these awesome quotes under these awesome couple photos, dreaming about living my life fully, to the edge. Then I want to wake up, but I don't have even fucking enough courage to make myself believe in it, because I am so sick of being frightened to live for the whole last years. To make my dreams come true. Nothing. I am just weak. As fuck.
— yourtitle
Reposted fromyourtitle yourtitle
nothingthesame
7079 a470
Reposted byoxygeniumlaparisiennepartyhardorgtfoniskowogabyaxpiehusMezamezielonykotuumlautinspirationsmyinstantneedollsoko
nothingthesame
7077 42b0 500
nothingthesame
7072 5780
nothingthesame
7071 28b9 500
Reposted bylaparisiennetoffifeebeltane

July 08 2019

nothingthesame
Reposted fromgruetze gruetze viaPoranny Poranny

July 05 2019

nothingthesame
5426 6d25
nothingthesame
0551 044d
Reposted fromLinaa Linaa viaoxygenium oxygenium

July 04 2019

nothingthesame
1117 3c2b 500
nothingthesame
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
nothingthesame
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viatobecontinued tobecontinued
nothingthesame
6585 27e1
Reposted frompunisher punisher vianotperfectgirl notperfectgirl
nothingthesame
im starsi się staniecie, tym bardziej będziecie potrzebować kogoś, kto znał Was, kiedy byliście młodzi.
Reposted fromupinthesky upinthesky viatouchthesky touchthesky
nothingthesame
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromxalchemic xalchemic via12czerwca 12czerwca
nothingthesame
1827 b598 500
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
nothingthesame
1808 9c3a
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
nothingthesame
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viainsanedreamer insanedreamer
nothingthesame
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl